Charithravumaayi nirakkaattha meaning in english


Word: ചരിത്രവുമായി നിരക്കാത്ത Transliteration: caritravumāyi nirakkātta

Meaning of ചരിത്രവുമായി നിരക്കാത്ത in english :

Adjective A historical
Related wordscaritravumāyi nirakkātta (ചരിത്രവുമായി നിരക്കാത്ത) - A historical
Malayalam to English
English To Malayalam