Set meaning in hindi | Set ka matlab 

Set meaning in hindi

How to pronounce Set 
As noun : अँगडा़ई अँगौटी अंतर्दधन अकाटय अकारना अकुंठित अग्रन अघोर अघ्रान अचल अटल रहना अटल अड़ाअड़ अथवनापु अनन्यभाव अनभावा अनमनीय अनुहारि अनेकचर अपील अभावरी अवचल अवच्छुरित अवतण अस्तगत अस्तगमन आंगार आकृति आनुकूल्य आनुलोमिक आरंभना आसदन आसन आसित आस्या आहार्य इमोशन ईषण ईषणा ईषतकर् उँघाई उग्ना उग्रदंड उझंटना उझाँटना उतपानना उतायली उतारना उत्पन्न करना उद्धुंधन उपक्षेपण उपताप उपल्पित उपसंस्कृत उपानना उफताद उरेहनापु उलटन उल्लुंठन उवठान उस्तवार एकवर्ण एसेंब्ली ऐकध्य औपचारिक कटिबद्ध कठुर कठेठ, कठेठा कठोर कमठान कमलवन करना कर्कस कसना कस्सना कारवी कालकृत कित्तिम किबो किरतिम किर्तिम किर्तृम कृतम कृत्तम कृत्यम कृत्रिम कृशन कोँपना क्रक्कस क्षप्र खौट गंजो गार्हपत गैरमनकूला ग्राव घटना घिसा पिटा घुमनि चँड़ाई चंड़ चक्रबाल चरचर चलवाई चुआव चुकावडा चुथाई चुवावनि चुसनि चैँज चोँका चोँथ चोखनि चोथाई छनकान छिउला छिबना छोड़ना जगतीरुह जटि जम्ना जाजना जीवनतल झड़न झीँख झूलनि झेकना झोँकवाई झोँकाई झोँट झोखना झौँर टहलान टोलिया टोली ठगपना ठट्ट ठवनापु ठीक तरह से जमना ठोँ डिढ डूबना डूबा ढृढ ढेरो तंत्रिमुख तकन तकर्रुरी तथाभाव तपम्विता तबदुदुल तय करना तस्थु तिजइना तियागना तिरन तिरावण तीव्रसंवेग तुड़ा़ई तुतरानि तुतलान तुरण तुराव तेहराव तैयर करना तैयार करना तैयार तोत त्वरता थट, थट्ट थरपना थेड दड्ढ दरगुजरना दराकन दारुनि दुःखछिन्न दुआगोई दृश्य बध्द करना दृश्यबन्ध दोहराहट धनुषाकृति धरपना धराव धौँधौँमार ध्राजि ध्रुवि नंषना नकशोनिगार निःकंप निखूटनापु निपाना निबटान निबर्हण निभृत नियत नियमित निरिग निर्गंधता निविरीश निविरीस निषदन निष्कामता पक्का पटकनि परसनि परिपक्वावस्था परिवर्जन, परिवर्ज्जन परिस्कंध पर्ष पाँति पाणिगृहीत पापनाशन पारिव्राजक, पारिव्राज्य पिहकनि पूछाताछी पूछापेखी पैझना पोढा़ पौधा प्रगुणन प्रणाशन प्रतिष्ठापना प्रमूकना प्रवृति प्रस्तरणा प्रातिधान फड़क फरहरनि फुरति, फुरती फुलनि फेँक फेँट फेरनि बइटठाना ‡ बइसना बईठना बखोरना ‡ बठूसना बठ्चना बदचलनी बदलना बदा बद्धपरिकर बना हुआ बनौवा बन्ना बरसनि बलकनि बलदी बसबास बाजनि बास्तिक बिंटना बिगोवन बिघनता बिछ्ना बितंड बिरछ, बिरछा बिरधा बिरराना बुरना ‡ बूरना बेट्ना बेठ्ना बेसना बैटना बैठना बैठ्ना भँडारा भंडपना भगदर भरबाई भारवाहन भारावतरण, भारावतारण भाव भावाट भीँचना भुनवाई, भुनाई भूसुत भृशदारुण भोक्तृत्व भ्रंश, भ्रंस मँजाई मंच मचमचाहट मजबूतना मजबूर करना मत्तवारण माडल मिलौअल मिल्ना मुँहचोरई ‡ मुँहभराई मुंचना मुऐयन मुकलना मुक्काना मुरक मुर्गबाजी मुस्तकिल मुहकम मुहताजी मुहैया मूकना मूत्तत्व मूर्च्छन मूर्त्ति मेरवन मेल मेल्हना मोकना मोकलना मोक्षण मोचना मोरन मोषण मोहताजी मौकूफी मौजूद रँहि रफतनी रवारवी रासमंडली रैट रौँदन लगना लग्ना लटकनि लटापटी लतापाश लसनि लिखना लिखारी ले ज्ना लेँहड़ा लोचनपरुप वइठना वकूआ वज्रदंती वज्रमय वज्रहृदय वयन वर्ग वर्प वशिता वस्तुजात वाकया विनिवेशित विनिश्चल विनिष्कंप विन्यय विरझ विरुक्ष विसयना विसर विहाँणी विह्नलता वुकूअ वृंतासन वेढ वेश्मधूम वैतान वोरट व्यपाश्रय व्यवस्थित करना व्यायत व्य़ुपरम शब्दगत शयान शीघ्रता शुरू करना शैघ्र, शैघ्य्र श्येनकरण श्रेणीबद्ध सँजूत संकीन संख्यात संजमना संत्यजन संत्वरा संधक संप संभूयगमन संभृत संभृत संयत्त संवृत्ति संसत्, संसद् संहीत सतेस सद्म सनियम सन्नय सन्निवेश सन्निवेश सन्यासन सन्यासन समवस्था समागमन समाम्नाय समासर्जन समुच्चय समुझनि समुत्पादन समुत्सर्ग समुदाइ, समुदाई समुदायि समुन्नय समुपस्था, समुपस्थान समूह सलामकराई साँमजि साधिष्ठ सान्निव्यता सितोद्भव सिथत करना सिथार सीक्रेट सीझ सुनिश्र्चल सुरगण सूर्यस्त सेँधना सेट स्कंधदेश स्क्वायर स्तबक स्थापित करना स्थास्नु स्थित स्थिति स्मेरता स्वरूपगत स्ववार्त स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविकेतर हँकराव, हँकरावा हँसन हँसावनि हरखनि हलाकानी ‡ हलिनी हस्तविन्यास हालडोल हालाहाली हिलनि हृष्टपुष्ट हेराफेरी
Usage of Set: 1: a set of books 2: they set up a group with a remit to suggest ways for strengthening family life 3: they set up camp next to the dig 4: we gave them a set of dishes for a wedding present 5: the extension of `satellite of Mars is the set containing only Demos and Phobos 6: the table was set appealingly 7: One should follow the precedents set by the peers.
She follows the same way of life as her parents.
8: the court set aside the previous decision. 9: Her face took on a grim, set expression. 10: The historical manuscript was deciphered by a set of historians.
Set ki paribhasha : anaaj ya phal jo pusht hokar khaane ke yogy ho gaya ho kisi nukoli vastu se rokha ke roop men chihn karana kisi pakadi hui vastu ko prathak karana ek ho tarah ki bahut si chojon ka dher niyamon ke bhitar laaya hua ek jaati ka baaans jo poorviy himaalaya, sikkim aur aasaam ki or hota hai u—tulasis pavan nndan atal kruddh yuddh kautuk karai satkarm men tallinata saat ki snkhya ka vaachak shabd koi baaj jo ho jaay

 Examples
Usage of Set in sentences

The word can be used as noun, verb or adjective in hindi and have more than one meaning. . 
Word of the day 27th-Jan-2022

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: