Yeah meaning in hindi | Yeah ka matlab 

Yeah meaning in hindi

How to pronounce Yeah 
Yeah ki paribhasha : vah shabd jisake dvaara yah prakat kiya jaata hai ki ham yah baat karane ko tauyaar hain

 Examples
Usage of Yeah in sentences

The word can be used as noun in hindi. 
Word of the day 23rd-Oct-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: